Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

13. července 2009

V první polovině roku 2009 bylo z oběhu staženo celkem 413 000 padělaných eurobankovek. Ve srovnání s množstvím zadrženým v předchozích šesti měsících to představuje nárůst o zhruba 17 %. Následující tabulka uvádí pololetní údaje o počtu zadržených padělků.

Období 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1
Počet padělků 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000

Během vykazovaného období nebyla objevena žádná nová významná třída padělků [1]. Nárůst objemu tedy vyplývá výhradně z širší distribuce stávajících tříd padělků než dříve.

Rozsah padělání je třeba porovnat s počtem pravých eurobankovek v oběhu (těch bylo v první polovině roku 2009 v průměru přibližně 12,5 mld.).

Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 16 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se během hotovostních transakcí měla veřejnost na pozoru před možným výskytem padělaných bankovek. Čím lépe je člověk obeznámen s vlastnostmi a charakteristickými znaky pravých bankovek, tím snadněji rozpozná padělek. Eurosystém proto nadále vyvíjí velké úsilí, aby byla veřejnost dobře informována o tom, jak rozpoznat padělané bankovky, a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a bankovky tak byly staženy z oběhu. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru (www.euro.ecb.eu) a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému.

V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku.

Rozdělení padělků podle nominální hodnoty, které byly staženy z oběhu v prvním pololetí 2009, ukazuje následující tabulka.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Rozdělení podle nominální hodnoty 0,5 % 1 % 48,5 % 34 % 13,5 % 2 % 0,5 %

V první polovině roku 2009 byly nejčastěji padělány bankovky v hodnotě 20 €, které představovaly téměř polovinu všech zadržených padělků. Jednu ze tří prostředních nominálních hodnot (20 €, 50 € a 100 €) mělo dohromady více než 95 % všech padělků.

Většina (více než 98 %) padělků zadržených v prvním pololetí 2009 byla objevena v zemích eurozóny. Pouhé přibližně 1 % bylo staženo z oběhu v členských státech EU mimo eurozónu a méně než 0,5 % v jiných částech světa.

  1. [1] Třídou padělků se rozumí skupina padělků, které mají společný původ.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média