Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskningar av eurosedlar

13 juli 2009

Under första halvåret 2009 togs totalt 413 000 falska eurosedlar ur omlopp. Det är en ökning med ungefär 17 % från förra halvåret. Tabellen nedan visar halvårstrenden för antalet indragna förfalskningar.

Period 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1
Antal förfalskningar 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000

Inga signifikanta nya typer av förfalskningar [1] hittades under rapporteringsperioden. Ökningen beror alltså helt på att de befintliga typerna av förfalskningar har fått en bredare spridning än tidigare.

Antalet förfalskningar bör jämföras med antalet äkta eurosedlar i omlopp (i genomsnitt cirka 12,5 miljarder sedlar under första halvåret 2009).

Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 16 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanar dock allmänheten till fortsatt vaksamhet vid kontanttransaktioner. Ju bättre man känner till de äkta sedlarnas säkerhetsdetaljer ju lättare är det att känna igen en förfalskning. Följaktligen fortsätter Eurosystemet att lägga ner mycket arbete på att se till att både allmänheten och de som yrkesmässigt hanterar kontanter är väl informerade om hur man känner igen en förfalskad sedel. Även sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis ska kunna identifiera och sortera ut förfalskningar. Äkta sedlar kan lätt kännas igen med det enkla känn-titta-luta-testet som finns beskrivet på ECB:s webbplats ( www.euro.ecb.eu) och på webbplatserna för de nationella centralbankerna i Eurosystemet.

I tveksamma fall bör man jämföra med en sedel som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen eller, om nationell praxis tillåter, till den nationella centralbanken.

Tabellen nedan visar en uppdelning av förfalskningarna som tagits ur omlopp under första halvåret 2009.

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uppdelning per valör 0,5 % 1 % 48,5 % 34 % 13,5 % 2 % 0,5 %

Under första halvåret 2009 var den mest vanliga förfalskningen 20-eurosedeln och den valören stod för nästan hälften av alla förfalskningar. De tre valörerna 20, 50 och 100 euro stod tillsammans för omkring 95 procent av alla förfalskningar.

Majoriteten (mer än 98 procent) av förfalskningarna som drogs in under första halvåret 2009 påträffades i euroländer, och bara cirka 1 procent i EU-stater utanför euroområdet och mindre än 0,5 procent i andra delar av världen.

  1. [1] En förfalskningstyp är en grupp förfalskningar som har ett gemensamt ursprung.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media