Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

13.7.2009

Vuoden 2009 alkupuoliskolla poistettiin kierrosta yhteensä 413 000 väärennettyä euroseteliä. Kierrosta poistettujen väärennösten määrä kasvoi noin 17 % edellisestä kuuden kuukauden jaksosta. Alla olevassa taulukossa on esitetty puolivuosittaiset tiedot kierrosta poistetuista väärennöksistä.

Tarkastelujakso 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009
Väärennösten määrä 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000

Tarkastelujakson aikana ei tavattu merkittäviä uusia väärennösluokkia [1]. Väärennösten määrän kasvu johtuu siis ainoastaan olemassa olevien väärennösluokkien aiempaa laajemmasta levinneisyydestä.

Väärennösten määrää tulisi verrata liikkeessä olevien aitojen eurosetelien määrään (vuoden 2009 alkupuoliskolla keskimäärän 12,5 miljardia seteliä).

Eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 16 kansallista keskuspankkia – kehottaa kuitenkin edelleen kaikkia olemaan käteismaksutilanteissa valppaina mahdollisten seteliväärennösten varalta. Mitä paremmin aitojen setelien ominaisuudet ja tunnuspiirteet tunnetaan, sitä helpompaa on tunnistaa väärennökset. Siksi eurojärjestelmä näkee paljon vaivaa varmistaakseen, että suuri yleisö osaa tunnistaa seteliväärennökset ja että rahaa ammattimaisesti käsittelevien tahojen setelinkäsittelylaitteet tunnistavat luotettavasti väärennökset ja poistavat ne kierrosta. Aidot setelit on helppo tunnistaa käyttämällä EKP:n euro-sivuilta (www.euro.ecb.eu) ja muiden eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli TUNNUSTELEMALLA setelin painatusta, KATSOMALLA seteliä ja KALLISTELEMALLA sitä.

Jos on silti epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä voi verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Epäilyttävän setelin haltuunsa saaneen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin tai kansallisen käytännön salliessa kansalliseen keskuspankkiin.

Eri seteliarvoja väärennettiin vuoden 2009 alkupuolella seuraavasti:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Prosenttiosuus 0,5 % 1 % 48,5 % 34 % 13,5 % 2 % 0,5 %

Vuoden 2009 alkupuoliskolla väärennettiin eniten 20 euron seteleitä. Niiden osuus kaikista väärennöksistä oli lähes puolet. Kolmen keskisuuren setelin (20, 50 ja 100 euroa) yhteenlaskettu osuus kaikista väärennöksistä oli yli 95 %.

Vuoden 2009 alkupuoliskolla suurin osa (98 %) kierrosta poistetuista väärennöksistä havaittiin euroalueen maissa. Ainoastaan noin 1 % havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja alle 0,5 % muualla maailmassa.

  1. [1] Väärennösluokalla tarkoitetaan väärennöksiä, joilla on yhteinen alkuperä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle