ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Тръжни процедури, считано от 8 април 2009 г.

5 март 2009 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да продължи тръжната процедура с фиксиран лихвен процент с пълно разпределение за всички основни операции по рефинансиране, операции по рефинансиране със специален срок и допълнителни и редовни дългосрочни операции по рефинансиране, докато е необходимо и във всички случаи след края на 2009 г.

В допълнение, Управителният съвет взе решение да запази сегашните честота и матуритет на допълнителните дългосрочни операции по рефинансиране и операции по рефинансиране със специален срок, докато е необходимо и във всички случаи след края на 2009 г. Достъп до календар с различните допълнителни операции, извършвани от Евросистемата през 2009 г., може да бъде получен чрез раздела за операциите на открития пазар на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите