Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Тръжни процедури, считано от 8 април 2009 г.

5 март 2009 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да продължи тръжната процедура с фиксиран лихвен процент с пълно разпределение за всички основни операции по рефинансиране, операции по рефинансиране със специален срок и допълнителни и редовни дългосрочни операции по рефинансиране, докато е необходимо и във всички случаи след края на 2009 г.

В допълнение, Управителният съвет взе решение да запази сегашните честота и матуритет на допълнителните дългосрочни операции по рефинансиране и операции по рефинансиране със специален срок, докато е необходимо и във всички случаи след края на 2009 г. Достъп до календар с различните допълнителни операции, извършвани от Евросистемата през 2009 г., може да бъде получен чрез раздела за операциите на открития пазар на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите