Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Avkcijski postopki po 8. aprilu 2009

5. marec 2009

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes sklenil, da se bodo vse operacije glavnega refinanciranja, operacije refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti ter dodatne in redne operacije dolgoročnejšega refinanciranja še naprej izvajale prek avkcije s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo tako dolgo, kot bo potrebno, oziroma v vsakem primeru tudi po letu 2009.

Poleg tega je Svet ECB sklenil, da bo dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja in operacije refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti še naprej izvajal s sedanjo pogostostjo in zapadlostjo tako dolgo, kot bo potrebno, oziroma v vsakem primeru tudi po letu 2009. Koledar s seznamom različnih dodatnih operacij, ki jih v letu 2009 izvaja Eurosistem, je na voljo v razdelku o operacijah odprtega trga na spletni strani ECB (Monetary Policy > Instruments > Open Market Operations).

Speaking engagements

Stiki za medije