Menu
PRESSMEDDELANDE

Anbudsförfaranden fr.o.m. den 8 april 2009

5 mars 2009

ECB-rådet beslutade idag att fortsätta att genomföra huvudsakliga refinansieringstransaktioner som fastränteanbud med full tilldelning för samtliga huvudsakliga refinansieringstransaktioner, refinansieringstransaktioner med särskild löptid och extra långfristiga refinansieringstransaktioner samt för de regelbundna långfristiga refinansieringstransaktionerna så länge det behövs, men åtminstone längre än till slutet av 2009.

ECB-rådet beslutade också att fortsätta med nuvarande löptider och frekvenser för de extra långfristiga refinansieringstransaktionerna och refinansieringstransaktionerna med särskild löptid så länge det behövs, men åtminstone längre än till slutet av 2009. En kalender över de olika extra transaktioner som Eurosystemet utför 2009 finns på ECB:s webbplats under ”open market operations”.

Speaking engagements

Kontakt för media