Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Izsoles procedūras no 2009. gada 8. aprīļa

2009. gada 5. martā

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien pieņēma lēmumu arī turpmāk visās galvenajās refinansēšanas operācijās, īpaša termiņa refinansēšanas operācijās un papildu un regulārajās ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās izmantot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru, piešķirot visu piedāvātās summas apjomu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešamas un vismaz līdz 2009. gada beigām.

Turklāt Padome pieņēma lēmumu saglabāt papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju un īpaša termiņa refinansēšanas operāciju pašreizējo biežumu un termiņstruktūru tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams un vismaz līdz 2009. gada beigām. Kalendārs, kurā norādītas 2009. gadā veiktās dažādās Eurosistēmas papildu operācijas, pieejams ECB interneta lapas sadaļā Open market operations.

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei