Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Postup vykonávania tendrov s platnosťou od 8. apríla 2009

5. marca 2009

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes rozhodla, že všetky hlavné refinančné operácie, refinančné operácie so špeciálnou dĺžkou trvania a dodatočné i bežné dlhodobejšie refinančné operácie sa budú aj naďalej uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, a to tak dlho, kým to bude potrebné, ale v každom prípade najmenej počas celého roka 2009.

Rada guvernérov zároveň rozhodla, že dodatočné dlhodobejšie refinančné operácie a refinančné operácie so špeciálnou dĺžkou trvania budú pokračovať so súčasnou frekvenciou a profilom splatnosti, kým to bude potrebné, ale v každom prípade najmenej počas celého roka 2009. Kalendár rôznych dodatočných operácií Eurosystému v roku 2009 je k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii „Open market operations“ (Operácie na voľnom trhu).

Speaking engagements

Kontakt pre médiá