Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Procedury przetargowe od 8 kwietnia 2009 r.

5 marca 2009 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła dziś decyzję o dalszym stosowaniu procedury przetargu kwotowego z pełnym przydziałem we wszystkich podstawowych operacjach refinansujących, specjalnych operacjach refinansujących i regularnych dłuższych operacjach refinansujących. Procedura ta będzie obowiązywać tak długo, jak będzie to konieczne, a na pewno dłużej niż do końca 2009 roku.

Rada Prezesów postanowiła ponadto utrzymać obecną częstotliwość i profil zapadalności dodatkowych dłuższych operacji refinansujących i specjalnych operacji refinansujących tak długo, jak będzie to konieczne, a na pewno dłużej niż do końca 2009 roku. Kalendarz dodatkowych operacji prowadzonych przez Eurosystem w 2009 r. można znaleźć w serwisie internetowym EBC w części poświęconej operacjom otwartego rynku.

Speaking engagements

Kontakt z mediami