Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Aukciono tvarka po 2009 m. balandžio 8 d.

2009 m. kovo 5 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba šiandien nusprendė visoms pagrindinėms refinansavimo operacijoms, specialios trukmės refinansavimo operacijoms bei papildomoms ir reguliarioms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms ir toliau, kiek reikės ir bet kokiu atveju ilgiau negu iki 2009 m. pabaigos, taikyti fiksuotųjų palūkanų aukciono tvarką, visiškai paskirstant sumą.

Valdančioji taryba taip pat nusprendė papildomas ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas ir specialios trukmės refinansavimo operacijas ir toliau, kiek reikės ir bet kokiu atveju ilgiau negu iki 2009 m. pabaigos, vykdyti dabartiniu dažnumu ir terminais. 2009 m. Eurosistemos vykdomų įvairių papildomų operacijų kalendorių galima rasti ECB tinklalapio Open market operations (Atviros rinkos operacijos) dalyje.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai