PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbanken avbryter formellt anbudsförfarandet för en generalentreprenör för uppförande av ECB:s nya lokaler

25 juni 2008

Idag har Europeiska centralbanken beslutat att formellt avbryta det internationella anbudsförfarandet för en generalentreprenör för ECB:s nya lokaler.

Anbudsförfarandet, som inleddes i augusti 2007, gav inte något tillfredsställande ekonomiskt resultat eftersom ECB:s beräknade budget överskreds betydlígt. ECB, som alltid har demonstrerat sitt starka engagemang för ansvarsfull användning av resurser, har därför beslutat att avbryta anbudsförfarandet.

De närmaste veckorna kommer ECB att genomföra en noggrann analys av de olika möjligheterna för de kommande stegen i projektet för ECB:s nya lokaler. Resultatet kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

New ECB Premises

  • Picture shows DownTown Frankfurt

Project website

Kontakt för media