Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει και τυπικά τη λήξη του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή γενικού αναδόχου για την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ

25 Ιουνίου 2008

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να ανακοινώσει και τυπικά τη λήξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή γενικού αναδόχου για την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.

Ο δημόσιος διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2007, δεν παρήγαγε ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα, καθώς σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ, που έχει συστηματικά επιδείξει τη σταθερή της δέσμευση στην υπεύθυνη χρήση πόρων, αποφάσισε συνεπώς να ανακοινώσει και τυπικά τη λήξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, η ΕΚΤ θα διενεργήσει ενδελεχή ανάλυση των διάφορων δυνατοτήτων αναφορικά με τα επόμενα βήματα του έργου των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου