Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālā banka oficiāli pārtauc publisko konkursu galvenā darbuzņēmēja izvēlei ECB jauno telpu būvdarbu veikšanai

2008. gada 25. jūnijā

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) nolēmusi oficiāli pārtraukt starptautisko konkursu galvenā darbuzņēmēja izvēlei ECB jauno telpu būvdarbu veikšanai.

Publiskajā konkursa procedūrā, kuru sāka 2007. gada augustā, netika iegūts apmierinošs ekonomiskais rezultāts, jo tika būtiski pārsniegts ECB plānotais budžets. Tāpēc ECB, kas konsekventi ievērojusi stingro apņemšanos nodrošināt atbildīgu resursu izlietojumu, nolēmusi oficiāli pārtraukt konkursa procedūru.

Nākamajās nedēļās ECB veiks padziļinātu analīzi par iespējamiem turpmākās rīcības variantiem ECB jauno telpu projekta tālākā īstenošanā. Pēc tam tiks paziņoti šā novērtējuma rezultāti.

New ECB Premises

  • Picture shows DownTown Frankfurt

Project website

Kontaktinformācija presei