Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Европейската централна банка официално закрива тръжната процедура за главен изпълнител на строежа на новата ѝ сграда

25 юни 2008 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение да закрие официално международната тръжна процедура за главен изпълнител на строежа на новата ѝ сграда.

Тръжната процедура, обявена през август 2007 г., не даде задоволителен икономически резултат, тъй като прогнозният бюджет на ЕЦБ беше значително надхвърлен. Ето защо ЕЦБ, която последователно проявява твърда решимост за отговорно използване на средствата, реши да закрие официално тръжната процедура.

През следващите седмици ЕЦБ ще проведе задълбочен анализ на различните варианти за следлащите стъпки по проекта за нова сграда. Резултатът от оценката ще бъде своевременно оповестен.

New ECB Premises

  • Picture shows DownTown Frankfurt

Project website

Данни за контакт за медиите