ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикуване на указателния календар за тръжни операции на Евросистемата през 2009 г.

23 май 2008 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес указателния календар за тръжни операции на Евросистемата през 2009 г. (вж. приложения документ).

Указателният календар е съставен в съответствие с процедурите, изложени в „Осъществяване на паричната политика в еврозоната: Обща документация за инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата.“ Следва да се отбележи, че календарът на тръжните операции включва само редовните операции, но не и подробности за евентуални извънредни операции през 2009 г.

Данни за контакт за медиите