Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση του ενδεικτικού ημερολογιακού προγράμματος των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2009

23 Μαΐου 2008

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει σήμερα το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2009 (βλ. παράρτημα).

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ημερολογιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο τακτικές πράξεις και δεν περιέχει στοιχεία για έκτακτες πράξεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν το 2009.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου