Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja orientacyjnego kalendarza operacji przetargowych Eurosystemu na 2009 r.

23 maja 2008 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dzisiaj orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2009 r. (zob. załącznik).

Kalendarz został sporządzony zgodnie z procedurami określonymi w dokumencie pt. „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu”. Należy zauważyć, że kalendarz uwzględnia jedynie daty operacji regularnych i nie zawiera informacji o operacjach doraźnych, które mogą zostać przeprowadzone w 2009 r.

Kontakt z mediami