Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie indikatívneho kalendára tendrov Eurosystému na rok 2009

23. mája 2008

Európska centrálna banka dnes zverejnila indikatívny kalendár tendrov Eurosystému na rok 2009 (pozri prílohu).

Indikatívny kalendár bol vypracovaný v súlade s postupmi stanovenými v dokumente „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“. Je potrebné poznamenať, že kalendár tendrov informuje len o pravidelných obchodoch a neobsahuje údaje o jednorazových obchodoch, ktoré sa môžu v roku 2009 tiež uskutočniť.

Kontakt pre médiá