Menu
PRESSMEDDELANDE

Publicering av ett indikativt tidsschema för Eurosystemets anbudsförfaranden 2009

23 maj 2008

I dag offentliggör Europeiska centralbanken ett indikativt tidsschema för Eurosystemets anbudsförfaranden 2009 (se bilaga).

Det indikativa tidsschemat har utarbetats enligt de förfaranden som fastställts i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” Observera att tidsschemat för anbudsförfaranden endast omfattar regelbundna transaktioner och inte innehåller uppgifter om ad hoc operationer som kan komma att utföras under 2009.

Kontakt för media