Menu
PERSBERICHT

Publicatie van een indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem in 2009

23 mei 2008

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem in 2009 (zie het begeleidende document).

De indicatieve kalender is opgesteld overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem”. Hierbij zij opgemerkt dat de kalender voor de tendertransacties uitsluitend de reguliere transacties aangeeft en geen details bevat ten aanzien van enige ad hoc-transacties die in 2009 zouden kunnen plaatsvinden.

Contactpersonen voor de media