Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Skelbiamas informacinis 2009 m. Eurosistemos aukciono operacijų kalendorius

2008 m. gegužės 23 d.

Europos Centrinis Bankas šiandien skelbia informacinį 2009 m. Eurosistemos aukciono operacijų kalendorių (žr. priedą).

Informacinis kalendorius parengtas laikantis procedūrų, nustatytų leidinyje ,,Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“. Pažymėtina, kad į aukciono operacijų kalendorių įtrauktos tik reguliarios operacijos. Jame nėra informacijos apie specialias nenumatytas operacijas, kurios gali būti atliktos 2009 m.

Kontaktai žiniasklaidai