Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna i ERM2

2 maj 2005

Åberopande de beslut som togs den 29 april 2005 (se Europeiska unionens kommunikéer med samma datum) om centralkurserna mot euron i ERM2 för cypriotiskt pund, lettisk lats och maltesisk lira har de obligatoriska interventionskurserna för dessa valutor fastställts med effekt från den 2 maj 2005 (se nedanstående tabell).

Överenskommelser om de obligatoriska interventionskurserna har träffats mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka och Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EGT C 345, 13.11.1998, s. 6) senast ändrad genom avtalet av den 16 september 2004 (EUT C 281, 18.11.2004, s. 3).

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för dansk krona, estnisk krona, litauisk litas och slovensk tolar är oförändrade.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 2 maj 2005
Land och valuta 1 EUR
Danmark Dansk krona (DKK) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
7,62824
7,46038
7,29252
Estland Estnisk krona (EEK) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
17,9936
15,6466
13,2996
Cypern Cypriotiskt pund (CYP) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
0,673065
0,585274
0,497483
Lettland Lettisk lats (LVL) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
0,808225
0,702804
0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
3,97072
3,45280
2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
0,493695
0,429300
0,364905
Slovenien Slovensk tolar (SIT) Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
275,586
239,640
203,694
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media