SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser i ERM2

2. maj 2005

Som følge af de beslutninger om centralkurserne over for euro i ERM2 for det cypriotiske pund, den lettiske lats og den maltesiske lira, der er blevet truffet 29. april 2005 (jf. Den Europæiske Unions kommunikeer dateret samme dag), er de obligatoriske interventionskurser for disse valutaer blevet fastsat med virkning fra 2. maj 2005. De er opført i nedenstående tabel.

De obligatoriske interventionskurser er blevet fastsat ved fælles overenskomst mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka og Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta i henhold til artikel 1, stk. 2, i den europæiske centralbankaftale af 1. september 1998 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EFT C 345 af 13.11.1998, s. 6), som senest ændret ved aftale af 16. september 2004 (EUT C 281 af 18.11.2004, s. 3).

Centralkurserne over for euro og de obligatoriske interventionskurser for den danske krone, den estiske kroon, den litauiske litas og den slovenske tolar er uændrede.

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser for valutaerne i de medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i ERM2, med virkning fra 2. maj 2005.
Land og valuta 1 EUR =
Danmark Dansk krone (DKK) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
7,62824
7,46038
7,29252
Estland Estisk kroon (EEK) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
17,9936
15,6466
13,2996
Cypern Cypriotisk pund (CYP) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
0,673065
0,585274
0,497483
Letland Lettisk lats (LVL) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
0,808225
0,702804
0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
3,97072
3,45280
2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
0,493695
0,429300
0,364905
Slovenien Slovensk tolar (SIT) Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs
275,586
239,640
203,694
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt