SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser for bulgarske lev og kroatiske kuna i ERM2

13. juli 2020

  • Obligatoriske interventionskurser for bulgarske lev og kroatiske kuna fastsat pr. 13. juli 2020 efter deres optagelse i ERM2
  • Obligatoriske interventionskurser fastsat ved overenskomst mellem ECB og de nationale centralbanker
  • Centralkursen over for euro og de obligatoriske interventionskurser for den danske krone er uændrede.

Som følge af de beslutninger, der blev truffet 13. juli 2020 om centralkurserne over for euro i ERM2 for den bulgarske lev og den kroatiske kuna (jf. Den Europæiske Unions kommunikéer dateret samme dag), er de obligatoriske interventionskurser for disse valutaer blevet fastsat med virkning fra 13. juli 2020. De fremgår af tabellen nedenfor.

De obligatoriske interventionskurser er blevet fastsat ved fælles overenskomst mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) og Hrvatska narodna banka (Kroatiens Nationalbank) i henhold til artikel 1.2 i aftale af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21).

Centralkursen over for euro og de obligatoriske interventionskurser for den danske krone er uændrede.

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser for valutaerne i de medlemsstater, der deltager i ERM2, med virkning fra 13. juli 2020

Land og valuta

1 EUR =

Danmark
Danske kroner (DKK) (uændrede)

Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

7,62824
7,46038
7,29252

Bulgarien
Bulgarske lev (BGN)

Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

2,24920
1,95583
1,66246

Kroatien
Kroatiske kuna (HRK)

Øvre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

8,66468
7,53450
6,40433

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt