Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji dla bułgarskiego lewa i chorwackiej kuny w mechanizmie ERM II

13 lipca 2020

  • Kursy obowiązkowej interwencji dla bułgarskiego lewa i chorwackiej kuny po objęciu tych walut mechanizmem ERM II ustalono na 13 lipca 2020
  • Kursy interwencyjne zostały wyznaczone za wspólną zgodą przez EBC i krajowe banki centralne
  • Kurs centralny wobec euro oraz kursy interwencyjne dla korony duńskiej pozostają bez zmian

W związku z decyzją z 13 lipca 2020 (zob. komunikaty Unii Europejskiej z tego samego dnia) w sprawie centralnych kursów bułgarskiego lewa i chorwackiej kuny wobec euro ustalono dla tych walut kursy uruchamiające obowiązkową interwencję walutową, które obowiązują od 13 lipca 2020. Przedstawia je poniższa tabela.

Kursy interwencyjne zostały wyznaczone za wspólną zgodą przez Europejski Bank Centralny (EBC) oraz banki centralne Bułgarii (Българска народна банка) i Chorwacji (Hrvatska narodna banka), zgodnie z art. 1 ust. 2 porozumienia z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określającym procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (Dz.U. C 73 z 25.3.2006, s. 21).

Kurs centralny wobec euro oraz kursy interwencyjne dla korony duńskiej pozostają bez zmian.

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencyjne dla walut państw członkowskich uczestniczących w ERM II obowiązujące od 13 lipca 2020

Kraj i waluta

1 EUR =

Dania
korona duńska (DKK) (bez zmian)

górny kurs interwencyjny
kurs centralny
dolny kurs interwencyjny

7,62824
7,46038
7,29252

Bułgaria
lew (BGN)

górny kurs interwencyjny
kurs centralny
dolny kurs interwencyjny

2,24920
1,95583
1,66246

Chorwacja
kuna (HRK)

górny kurs interwencyjny
kurs centralny
dolny kurs interwencyjny

8,66468
7,53450
6,40433

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami