Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Centralkurser mot euron och obligatoriska interventionskurser för bulgariska lev och kroatiska kuna i ERM2

13 juli 2020

  • Obligatoriska interventionskurser för bulgariska lev och kroatiska kuna fastställda per den 13 juli 2020 mot bakgrund av deras inträde i ERM2
  • Obligatoriska interventionskurser har överenskommits mellan ECB och de nationella centralbankerna
  • Centralkurser mot euron och obligatoriska interventionskurser för den danska kronan förblir oförändrade

Mot bakgrund av de beslut som fattades den 13 juli 2020 (se kommunikéer från Europeiska unionen av samma datum) om centralkurser mot euron i ERM2 för bulgariska lev och kroatiska kuna, har obligatoriska interventionskurser för dessa valutor fastställts med effekt från den 13 juli 2020. De anges i tabellen nedan.

Överenskommelse om de obligatoriska interventionskurserna har träffats mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och Hrvatska narodna banka (Kroatiens nationalbank) i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 73, 25.3.2006, s. 21).

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för den danska kronan förblir oförändrade.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 13 juli 2020

Land och valuta

1 EUR

Danmark
Dansk krona (DKK) (oförändrad)

Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

7,62824
7,46038
7,29252

Bulgarien
Bulgarisk lev (BGN)

Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

2,24920
1,95583
1,66246

Kroatien
Kroatisk kuna (HRK)

Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

8,66468
7,53450
6,40433

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media