Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

13 Ιουλίου 2020

  • Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας καθορίστηκαν στις 13 Ιουλίου 2020 έπειτα από την ένταξή τους στον ΜΣΙ ΙΙ.
  • Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
  • Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για την κορώνα Δανίας παραμένουν αμετάβλητα.

Σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν στις 13 Ιουλίου 2020 (βλ. ανακοινωθέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ημερομηνία) σχετικά με τις κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας, τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για αυτά τα νομίσματα καθορίστηκαν με ισχύ από τις 13 Ιουλίου 2020 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) και της Hrvatska narodna banka (Εθνική Τράπεζα της Κροατίας), σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΕΕ C 73 της 25.3.2006 σελ. 21).

Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για την κορώνα Δανίας παραμένουν αμετάβλητα.

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για τα νομίσματα των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ, που τίθενται σε ισχύ στις 13 Ιουλίου 2020

Χώρα και νόμισμα

EUR 1 =

Δανία
Κορώνα Δανίας (DKK) (καμία μεταβολή)

Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο

7,62824
7,46038
7,29252

Βουλγαρία
Λεβ Βουλγαρίας (BGN)

Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο

2,24920
1,95583
1,66246

Κροατία
Κούνα Κροατίας (HRK)

Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο

8,66468
7,53450
6,40433

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου