Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Централни курсове спрямо еврото и курсове на задължителна интервенция за българския лев и хърватската куна във валутен механизъм II

13 юли 2020 г.

  • От 13 юли 2020 г. се установяват курсове на задължителна интервенция за българския лев и хърватската куна след включването им във валутен механизъм II
  • Курсовете на задължителна интервенция са договорени между ЕЦБ и националните централни банки
  • Централният курс спрямо еврото и курсът на задължителна интервенция за датската крона остават непроменени

Във връзка с решенията, приети на 13 юли 2020 г. (вижте съобщенията на Европейския съюз от същата дата) относно централните курсове спрямо еврото във валутен механизъм II за българския лев и хърватската куна, курсовете на задължителна интервенция за тези валути са установени считано от 13 юли 2020 г. и са представени в таблицата по-долу.

Курсовете на задължителна интервенция са договорени между Европейската централна банка (ЕЦБ) and Българската народна банка и Hrvatska narodna banka (Хърватската национална банка), в съответствие с член 1.2 от Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (ОВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21).

Централният курс спрямо еврото и курсът на задължителна интервенция за датската крона остават непроменени.

Централни курсове спрямо еврото и курсове на задължителна интервенция за валутите на държавите членки, участващи във валутен механизъм II, в сила от 13 юли 2020 г.

Държава и валута

1 евро =

Дания
Датска крона (DKK) (без промяна)

Горна граница
Централен курс
Долна граница

7,62824
7,46038
7,29252

България
Български лев (BGN)

Горна граница
Централен курс
Долна граница

2,24920
1,95583
1,66246

Хърватия
Хърватска куна (HRK)

Горна граница
Централен курс
Долна граница

8,66468
7,53450
6,40433

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт, тел.: +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите