Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat ERM II:ssa

2.5.2005

Kyproksen punnan, Latvian latin ja Maltan liiran eurokeskuskursseista ERM II:ssa päätettiin 29.4.2005 (ks. Euroopan unionin tiedonannot samalta päivältä). Alla olevassa taulukossa esitetään valuuttakursseille vahvistetut ehdottomat interventiorajat 2.5.2005 alkaen.

Interventiokurssit on sovittu Euroopan keskuspankin ja Kyproksen, Latvian ja Maltan keskuspankkien yhteisellä sopimuksella talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 1.9.1998 tehdyn Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen sopimuksen (EYVL C 345, 13.11.1998, s. 6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16.9.2004 tehdyllä sopimuksella (EUVL C 281, 18.11.2004, s. 3), 1.2 artiklan mukaisesti.

Tanskan kruunun, Viron kruunun, Liettuan litin ja Slovenian tolarin eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat eivät ole muuttuneet.

ERM II:een osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden valuuttojen eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat 2.5.2005 alkaen
Maa ja valuutta EUR 1 =
Tanska Tanskan kruunu (DKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 7,62824 7,46038 7,29252
Viro Viron kruunu (EEK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 17,9936 15,6466 13,2996
Kypros Kyproksen punta (CYP) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,673065 0,585274 0,497483
Latvia Latvian lati (LVL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,808225 0,702804 0,597383
Liettua Liettuan liti (LTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltan liira (MTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,493695 0,429300 0,364905
Slovenia Slovenian tolar (SIT) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 275,586 239,640 203,694

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt