Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Centriniai euro kursai ir privalomi intervenciniai kursai VKM II

2005 m. gegužės 2 d.

Pagal 2005 m. balandžio 29 d. priimtą sprendimą (žr. Europos Sąjungos tos pačios dienos communiqué) dėl VKM II nustatytų Kipro svaro, Latvijos lato, Maltos lyros ir euro centrinių kursų, šioms valiutoms nustatyti privalomi intervenciniai kursai įsigalioja 2005 m. gegužės 2 d. Jie nurodyti toliau pateiktoje lentelėje.

Vadovaujantis 1998 m. rugsėjo 1 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, nustatančios valiutų kurso mechanizmo veikimo būdus Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 345, 1998 11 13, p. 6) 1 straipsnio 2 dalimi, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. rugsėjo 16 d. sutartimi (OL C 281, 2004 11 18, p. 3), Europos Centrinis Bankas (ECB) ir Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka bei Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta bendru susitarimu nustato privalomus intervencinius kursus.

Centriniai euro kursai ir privalomi intervenciniai kursai Danijos kronai, Estijos kronai, Lietuvos litui ir Slovėnijos tolarui nekeičiami.

Nuo 2005 m. gegužės 2 d. galiojantys centriniai euro kursai ir privalomi intervenciniai kursai VKM II dalyvaujančių valstybių narių valiutoms
Šalis ir valiuta 1 EUR =
Danija Danijos krona (DKK) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 7,62824 7,46038 7,29252
Estija Estijos krona (EEK) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 17,9936 15,6466 13,2996
Kipras Kipro svaras (CYP) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 0,673065 0,585274 0,497483
Latvija Latvijos latas (LVL) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 0,808225 0,702804 0,597383
Lietuva Lietuvos litas (LTL) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltos lyra (MTL) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 0,493695 0,429300 0,364905
Slovėnija Slovėnijos tolaras (SIT) Aukščiausias kursas Centrinis kursas Žemiausias kursas 275,586 239,640 203,694

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai