Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

2 Μαΐου 2005

Σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 29 Απριλίου 2005 (βλ. ανακοινωθέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ημερομηνία) σχετικά με τις κεντρικές ισοτιμίες της λίρας Κύπρου, του λατ Λεττονίας και της λίρας Μάλτας έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ, καθορίστηκαν τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για αυτά τα νομίσματα, τα οποία τίθενται σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2005 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Latvijas Banka και της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΕΕ C 345 της 13.11.1998, σελ. 6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη συμφωνία της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 (ΕΕ C 281 της 18.11.2004, σελ. 3).

Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης της κορώνας Δανίας, της κορώνας Εσθονίας, του λίτα Λιθουανίας και του τόλαρ Σλοβενίας παραμένουν αμετάβλητα.

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης των νομισμάτων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ, τα οποία τίθενται σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2005
Χώρα και νόμισμα EUR 1 =
Δανία Κορώνα Δανίας (DKK) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
7,62824
7,46038
7,29252
Εσθονία Κορώνα Εσθονίας (EEK) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
17,9936
15,6466
13,2996
Κύπρος Λίρα Κύπρου (CYP) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
0,673065
0,585274
0,497483
Λεττονία Λατ Λεττονίας (LVL) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
0,808225
0,702804
0,597383
Λιθουανία Λίτα Λιθουανίας (LTL) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
3,97072
3,45280
2,93488
Μάλτα Λίρα Μάλτας (MTL) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
0,493695
0,429300
0,364905
Σλοβενία Τόλαρ Σλοβενίας (SIT) Ανώτατο όριο
Κεντρική ισοτιμία
Κατώτατο όριο
275,586
239,640
203,694
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου