Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro suhtes kehtivad keskkursid ja kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2

2. mai 2005

Kooskõlas 2005. aasta 29. aprilli otsustega (vt samal päeval vastu võetud Euroopa Liidu kommünikeed) Küprose naela, Läti lati ja Malta liiri keskkursi kohta euro suhtes vahetuskursimehhanismis ERM2, on alates 2. maist 2005 kindlaks määratud nende vääringute kohustusliku interventsiooni määrad, mis esitatakse järgnevas tabelis.

Vääringute kohustusliku interventsiooni määrad on ühiselt kokku leppinud Euroopa Keskpank ja Küprose keskpank (Central bank of Cyprus), Latvijas Banka ning Malta keskpank (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) vastavalt artiklile 1.2 Euroopa Keskpanga ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 1. septembri 1998. aasta kokkuleppes, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (EÜT C 345, 13.11.1998, lk 6), viimati muudetud 16. septembri 2004. aasta kokkuleppega (EÜT C 281, 18.11.2004, lk 3).

Taani krooni, Eesti krooni, Leedu liti ja Sloveenia talaari keskkursse euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrasid ei muudeta.

Vahetuskursimehhanismis ERM2 osalevate liikmesriikide vääringute keskkursid euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrad, mis kehtivad alates 2. maist 2005
Riik ja vääring EUR 1 =
Taani Taani kroon (DKK) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
7,62824
7,46038
7,29252
Eesti Eesti kroon (EEK) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
17,9936
15,6466
13,2996
Küpros Küprose nael (CYP) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
0,673065
0,585274
0,497483
Läti Läti latt (LVL) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
0,808225
0,702804
0,597383
Leedu Leedu litt (LTL) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
3,97072
3,45280
2,93488
Malta Malta liir (MTL) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
0,493695
0,429300
0,364905
Sloveenia Sloveenia talaar (SIT) Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
275,586
239,640
203,694
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid