Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översikt över ecb-rådets och allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2005

17 juni 2004

ECB-rådet har beslutat att dess sammanträden i regel ska hållas den första och tredje torsdagen i varje månad även under 2005 Som under föregående år tar ECB-rådets sammanträdesprogram hänsyn till särskilda helgdagar. I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 fattas ECB:s penningpolitiska beslut även framöver av ECB-rådet och, som regel, endast vid det första sammanträdet i månaden. Räntebesluten fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. Vid ett eventuellt andra sammanträde behandlar ECB-rådet ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet naturligtvis besluta att ändra styrräntorna vid någon annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. ECB-rådets sammanträdesprogram för 2005 tar också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för de refinansieringstransaktioner om följer på det sammanträde till vilket ECB-rådet i förväg fastställt tidpunkten för sin månadsvisa bedömning av penningpolitiken.

I linje med praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt.

Det första den 4 maj 2005 under Deutsche Bundesbanks värdskap och det andra den 6 oktober 2005 under Bank of Greece värdskap.

Därtill har allmänna rådet beslutat att nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden skall fortsätta att gälla.

Avslutningsvis bibehålls nuvarande praxis med presskonferenser dvs. de kommer att hållas efter det första av ECB-rådets sammanträden varje månad, utom i augusti.

ECB-rådets sammanträden 2005

13 januari 2005

3 februari 2005

17 februari 2005

3 mars 2005

17 mars 2005

7 april 2005

21 april 2005

4 maj 2005 (Berlin)

19 maj 2005

2 juni 2005

16 juni 2005

7 juli 2005

21 juli 2005

4 augusti 2005

1 september 2005

15 september 2005

6 oktober 2005 (Aten)

20 oktober 2005

3 november 2005

17 november 2005

1 december 2005

15 december 2005

12 januari 2006

Allmänna rådets sammanträden 2005

17 mars 2005

16 juni 2005

15 september 2005

15 december 2005

Presskonferenser 2005

13 januari 2005

3 februari 2005

3 mars 2005

7 april 2005

4 maj 2005 (Berlin)

2 juni 2005

7 juli 2005

1 september 2005

6 oktober 2005 (Aten)

3 november 2005

1 december 2005

12 januari 2006

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media