Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ καθώς και των συνεντεύξεων Τύπου για το 2005

17 Ιουνίου 2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι το 2005 θα συνεχίσει να συνεδριάζει, κατά κανόνα, την Πέμπτη της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα. Όπως και τα προηγούμενα έτη, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ειδικές περιπτώσεις αργιών.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά κανόνα, μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα επιτόκια θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2005 λαμβάνεται υπόψη ότι οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν και πάλι εκτός Φραγκφούρτης: η πρώτη θα διοργανωθεί στις 4 Μαΐου 2005 από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank) και η δεύτερη στις 6 Οκτωβρίου 2005 από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, το Γενικό Συμβούλιο συμφώνησε να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική πραγματοποίησης τριμηνιαίων συνεδριάσεων.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλ. μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2005

 • 13 Ιανουαρίου 2005
 • 3 Φεβρουαρίου 2005
 • 17 Φεβρουαρίου 2005
 • 3 Μαρτίου 2005
 • 17 Μαρτίου 2005
 • 7 Απριλίου 2005
 • 21 Απριλίου 2005
 • 4 Μαΐου 2005 (Βερολίνο)
 • 19 Μαΐου 2005
 • 2 Ιουνίου 2005
 • 16 Ιουνίου 2005
 • 7 Ιουλίου 2005
 • 21 Ιουλίου 2005
 • 4 Αυγούστου 2005
 • 1 Σεπτεμβρίου 2005
 • 15 Σεπτεμβρίου 2005
 • 6 Οκτωβρίου 2005 (Αθήνα)
 • 20 Οκτωβρίου 2005
 • 3 Νοεμβρίου 2005
 • 17 Νοεμβρίου 2005
 • 1 Δεκεμβρίου 2005
 • 15 Δεκεμβρίου 2005
 • 12 Ιανουαρίου 2006

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2005

 • 17 Μαρτίου 2005
 • 16 Ιουνίου 2005
 • 15 Σεπτεμβρίου 2005
 • 15 Δεκεμβρίου 2005

Συνεντεύξεις Τύπου το 2005

 • 13 Ιανουαρίου 2005
 • 3 Φεβρουαρίου 2005
 • 3 Μαρτίου 2005
 • 7 Απριλίου 2005
 • 4 Μαΐου 2005 (Βερολίνο)
 • 2 Ιουνίου 2005
 • 7 Ιουλίου 2005
 • 1 Σεπτεμβρίου 2005
 • 6 Οκτωβρίου 2005 (Αθήνα)
 • 3 Νοεμβρίου 2005
 • 1 Δεκεμβρίου 2005
 • 12 Ιανουαρίου 2006
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου