Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB a následných tlačových konferencií v roku 2005

17. júna 2004

Rada guvernérov sa dohodla, že v roku 2005 sa zasadania budú aj naďalej konať ako zvyčajne, každý mesiac v prvom a treťom týždni vo štvrtok. Plán zasadaní Rady guvernérov je rovnako ako v roku 2004 prispôsobený dňom pracovného pokoja.

Podľa oznámenia z 8. novembra 2001 Rada guvernérov bude naďalej vyhodnocovať stanovisko menovej politiky ECB spravidla len na prvom zasadaní v mesiaci. Taktiež rozhodnutia o úrokovej sadzbe sa zvyčajne prijmu na tomto zasadaní. Na každom druhom zasadaní v mesiaci bude Rada guvernérov riešiť ďalšie úlohy a povinnosti ECB a Eurosystému. Rada guvernérov môže bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní podľa potreby kedykoľvek rozhodnúť o zmene kľúčových úrokových sadzieb ECB. Plán zasadaní Rady guvernérov v roku 2005 prihliada aj na skutočnosť, že časové obdobia pre držbu rezerv sa začnú v deň vysporiadania hlavnej refinančnej operácie (HRO) následne po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom je vopred naplánované mesačné vyhodnotenie stanoviska menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa dve zasadania Rady guvernérov budú opäť konať mimo Frankfurtu: prvé sa uskutoční 4. mája 2005 a hostiteľom bude Deutsche Bundesbank; druhé sa uskutoční 6. októbra 2005 a hostiteľom bude Bank of Greece.

Generálna rada súhlasila, že jej zasadania sa budú aj naďalej konať raz za štvrťrok.

Súčasný režim konania tlačových konferencií bude pokračovať, t. j. s výnimkou augusta sa budú konať každý mesiac po prvom zasadaní Rady guvernérov.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2005

 • 13. január 2005
 • 3. február 2005
 • 17. február 2005
 • 3. marec 2005
 • 17. marec 2005
 • 7. apríl 2005
 • 21. apríl 2005
 • 4. máj 2005 (Berlín)
 • 19. máj 2005
 • 2. jún 2005
 • 16. jún 2005
 • 7. júl 2005
 • 21. júl 2005
 • 4. august 2005
 • 1. september 2005
 • 15. september 2005
 • 6. október 2005 (Atény)
 • 20. október 2005
 • 3. november 2005
 • 17. november 2005
 • 1. december 2005
 • 15. december 2005
 • 12. január 2006

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2005

 • 17. marec 2005
 • 16. jún 2005
 • 15. september 2005
 • 15. december 2005

Tlačové konferencie v roku 2005

 • 13. január 2005
 • 3. február 2005
 • 3. marec 2005
 • 7. apríl 2005
 • 4. máj 2005 (Berlín)
 • 2. jún 2005
 • 7. júl 2005
 • 1. september 2005
 • 6. október 2005 (Atény)
 • 3. november 2005
 • 1. december 2005
 • 12. január 2006
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá