Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de algemene Raad van de ECB en de bijbehorende persconferenties in 2005

17 juni 2004

De Raad van Bestuur heeft besloten dat zijn vergaderingen in 2005 zullen blijven worden gehouden op, doorgaans, de donderdag van de eerste en derde week van elke maand. Als in de voorafgaande jaren, houdt de kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur tevens rekening met speciale vrije dagen.

Zoals bekendgemaakt op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB door de Raad van Bestuur blijven worden beoordeeld op, doorgaans, alleen de eerste vergadering van elke maand. Dienovereenkomstig zullen rentebesluiten normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal hij zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, nog steeds besluiten om de belangrijkste rentetarieven van de ECB op enig moment te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. De kalender voor vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2005 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basis-herfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat.

Tevens zullen er, overeenkomstig de huidige praktijk, weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden: de eerste op 4 mei 2005, georganiseerd door de Deutsche Bundesbank, de tweede op 6 oktober 2005, georganiseerd door de Bank of Greece.

Verder heeft de Algemene Raad besloten dat de huidige praktijk van één vergadering per kwartaal gehandhaafd blijft.

Ten slotte wordt het huidige regime voor de persconferenties gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat zij zullen blijven plaatsvinden na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van elke maand, met uitzondering van de maand augustus.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2005

 • 13 januari 2005
 • 3 februari 2005
 • 17 februari 2005
 • 3 maart 2005
 • 17 maart 2005
 • 7 april 2005
 • 21 april 2005
 • 4 mei 2005 (Berlijn)
 • 19 mei 2005
 • 2 juni 2005
 • 16 juni 2005
 • 7 juli 2005
 • 21 juli 2005
 • 4 augustus 2005
 • 1 september 2005
 • 15 september 2005
 • 6 oktober 2005 (Athene)
 • 20 oktober 2005
 • 3 november 2005
 • 17 november 2005
 • 1 december 2005
 • 15 december 2005
 • 12 januari 2006

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2005

 • 17 maart 2005
 • 16 juni 2005
 • 15 september 2005
 • 15 december 2005

Persconferenties in 2005

 • 13 januari 2005
 • 3 februari 2005
 • 3 maart 2005
 • 7 april 2005
 • 4 mei 2005 (Berlijn)
 • 2 juni 2005
 • 7 juli 2005
 • 1 september 2005
 • 6 oktober 2005 (Athene)
 • 3 november 2005
 • 1 december 2005
 • 12 januari 2006
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media