Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Terminski plan sej sveta ecb in Razširjenega sveta ECB ter s tem povezanih tiskovnih konferenc v letu 2005

17. junij 2004

Svet ECB se je odločil, da bo v letu 2005 nadaljeval s svojimi sejami, ki bodo praviloma v četrtek vsak prvi in tretji teden v mesecu. Tako kot pretekla leta je terminski plan sej Sveta ECB prilagojen tudi državnim praznikom.

Kot je bilo objavljeno 8. novembera 2001, bo stanje denarne politike ECB še vedno ocenjeval Svet ECB, vendar praviloma le na prvi seji v mesecu. Skladno s tem se bo o obrestnih merah običajno odločalo med takratno sejo. Na drugi seji v mesecu bo Svet ECB obravnaval vprašanja, povezana z nalogami in odgovornostmi ECB in Evrosistema. V ugodnih okoliščinah se lahko Svet ECB očitno še vedno odloči, da bo kadar koli spremenil glavne obrestne mere ECB, ne da bi upošteval prejšnje seje. Terminski plan sej Sveta ECB tudi za leto 2005 predvideva, da se obdobja izpolnjevanja rezerv začnejo na dan poravnave glavnih operacij refinanciranja (MRO) po seji Sveta ECB, na kateri je predvidena mesečna ocena uspešnosti monetarne politike.

Kot je že v navadi, bosta dve seji Sveta ECB ponovno zunaj Frankfurta: prva 4. maja 2005 (ko bo gostitelj centralna banka Nemčije) in druga 6. oktobra 2005 (ko bo gostitelj centralna banka Grčije).

Poleg tega se je Razširjeni svet sklenil ohraniti trenutno prakso četrtletnih sej.

Trenutni režim prirejanja tiskovnih konferenc se bo nadaljeval, kar pomeni, da bodo potekale vsak mesec po prvi seji Sveta ECB, izjema bo mesec avgust.

Seje Sveta ECB v letu 2005

 • 13. januar 2005
 • 3. februar 2005
 • 17. februar 2005
 • 3. marec 2005
 • 17. marec 2005
 • 7. april 2005
 • 21. april 2005
 • 4. maj 2005 (v Berlinu)
 • 19. maj 2005
 • 2. junij 2005
 • 16. junij 2005
 • 7. julij 2005
 • 21. julij 2005
 • 4. avgust 2005
 • 1. september 2005
 • 15. september 2005
 • 6. oktober 2005 (v Atenah)
 • 20. oktober 2005
 • 3. november 2005
 • 17. november 2005
 • 1. december 2005
 • 15. december 2005
 • 12. januar 2006

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2005

 • 17. marec 2005
 • 16. junij 2005
 • 15. september 2005
 • 15. december 2005

Tiskovne konference v letu 2005

 • 13. januar 2005
 • 3. februar 2005
 • 3. marec 2005
 • 7. april 2005
 • 4. maj 2005 (v Berlinu)
 • 2. junij 2005
 • 7. julij 2005
 • 1. september 2005
 • 6. oktober 2005 (v Atenah)
 • 3. november 2005
 • 1. december 2005
 • 12. december 2006
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije