SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Planlagte mødedatoer for ECBs Styrelsesråd og Generelle Råd samt datoer for de efterfølgende pressekonferencer i 2005

17. juni 2004

Styrelsesrådet har vedtaget, at det også i 2005 som hovedregel vil afholde sine møder den første og tredje torsdag i måneden. Som det har været tilfældet tidligere, er der ved planlægningen taget hensyn til særlige forhold i forbindelse med ferie- og helligdage.

Som meddelt den 8. november 2001 vil Styrelsesrådet som hovedregel fortsat kun drøfte ECBs pengepolitiske stilling på det første møde i måneden. Rentebeslutningerne vil derfor normalt blive truffet på dette møde. På det andet møde i måneden vil Styrelsesrådet drøfte spørgsmål vedrørende ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst beslutte at ændre ECBs officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. I Styrelsesrådets mødekalender for 2005 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor en drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder blive afholdt uden for Frankfurt: den 4. maj 2005 med Deutsche Bundesbank som vært og den 6. oktober 2005 med Bank of Greece som vært.

Desuden har Det Generelle Råd vedtaget at fortsætte den nuværende praksis med kvartalsvise møder.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der afholdes pressekonference efter Styrelsesrådets første møde i måneden med undtagelse af august måned.

Mødekalender for ECBs Styrelsesråd i 2005

 • 13. januar 2005
 • 3. februar 2005
 • 17. februar 2005
 • 3. marts 2005
 • 17. marts 2005
 • 7. april 2005
 • 21. april 2005
 • 4. maj 2005 (Berlin)
 • 19. maj 2005
 • 2. juni 2005
 • 16. juni 2005
 • 7. juli 2005
 • 21. juli 2005
 • 4. august 2005
 • 1. september 2005
 • 15. september 2005
 • 6. oktober 2005 (Athen)
 • 20. oktober 2005
 • 3. november 2005
 • 17. november 2005
 • 1. december 2005
 • 15. december 2005
 • 12. januar 2006

Mødekalender for ECBs Generelle Råd i 2005

 • 17. marts 2005
 • 16. juni 2005
 • 15. september 2005
 • 15. december 2005

Pressekonferencer i 2005

 • 13. januar 2005
 • 3. februar 2005
 • 3. marts 2005
 • 7. april 2005
 • 4. maj 2005 (Berlin)
 • 2. juni 2005
 • 7. juli 2005
 • 1. september 2005
 • 6. oktober 2005 (Athen)
 • 3. november 2005
 • 1. december 2005
 • 12. januar 2006
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt