Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC oraz konferencji prasowych w 2005 r.

17 czerwca 2004 r.

Rada Prezesów uzgodniła, że w 2005 r. jej posiedzenia będą nadal odbywać się z zasady w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca. Podobnie jak w latach ubiegłych, harmonogram posiedzeń Rady Prezesów sporządzono z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Zgodnie z komunikatem z dnia 8 listopada 2001 r., stanowisko EBC w sprawie polityki pieniężnej będzie nadal poddawane ocenie Rady Prezesów z zasady podczas pierwszego posiedzenia w miesiącu. W związku z tym decyzje w sprawie stóp procentowych będą zazwyczaj podejmowane podczas tego posiedzenia. Na drugim posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów będzie zajmować się sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC oraz Eurosystemu. W uzasadnionych okolicznościach Rada Prezesów może oczywiście podjąć decyzję o zmianie podstawowych stóp procentowych EBC w każdej chwili, niezależnie od wcześniej ustalonego terminarza posiedzeń. Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów w 2005 r. uwzględnia również fakt, że okres utrzymywania rezerw rozpoczyna się w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę nastawienia w polityce pieniężnej.

Również zgodnie z przyjętą praktyką dwa posiedzenia Rady Prezesów odbędą się poza Frankfurtem: w dniu 4 maja 2005 r. gospodarzem będzie Deutsche Bundesbank, a w dniu 6 października 2005 r. – Trapeza tes Ellados (Bank Grecji).

Rada Ogólna uzgodniła ponadto, że obecny zwyczaj odbywania posiedzeń co kwartał zostanie utrzymany.

Obecny system organizowania konferencji prasowych również zostanie utrzymany, tzn. będą się one odbywać po pierwszym posiedzeniu Rady Prezesów w miesiącu, z wyjątkiem sierpnia.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2005 r.

 • 13 stycznia 2005 r.
 • 3 lutego 2005 r.
 • 17 lutego 2005 r.
 • 3 marca 2005 r.
 • 17 marca 2005 r.
 • 7 kwietnia 2005 r.
 • 21 kwietnia 2005 r.
 • 4 maja 2005 r. (Berlin)
 • 19 maja 2005 r.
 • 2 czerwca 2005 r.
 • 16 czerwca 2005 r.
 • 7 lipca 2005 r.
 • 21 lipca 2005 r.
 • 4 sierpnia 2005 r.
 • 1 września 2005 r.
 • 15 września 2005 r.
 • 6 października 2005 r. (Ateny)
 • 20 października 2005 r.
 • 3 listopada 2005 r.
 • 17 listopada 2005 r.
 • 1 grudnia 2005 r.
 • 15 grudnia 2005 r.
 • 12 stycznia 2006 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2005 r.

 • 17 marca 2005 r.
 • 16 czerwca 2005 r.
 • 15 września 2005 r.
 • 15 grudnia 2005 r.

Konferencje prasowe w 2005 r.

 • 13 stycznia 2005 r.
 • 3 lutego 2005 r.
 • 3 marca 2005 r.
 • 7 kwietnia 2005 r.
 • 4 maja 2005 r. (Berlin)
 • 2 czerwca 2005 r.
 • 7 lipca 2005 r.
 • 1 września 2005 r.
 • 6 października 2005 r. (Ateny)
 • 3 listopada 2005 r.
 • 1 grudnia 2005 r.
 • 12 stycznia 2006 r.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami