Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēžu 2005. gada kalendārs un ar tām saistītās preses konferences

2004. gada 17. jūnijā

Padome vienojusies, ka arī 2005. gadā Padomes sēdes parasti notiks katra mēneša pirmās un trešās nedēļas ceturtdienā. Tāpat kā iepriekšējos gados, Padomes sēžu kalendārs sagatavots, ņemot vērā svētku dienas.

Kā paziņots 2001. gada 8. novembrī, arī turpmāk ECB monetārās politikas nostāja parasti tiks sniegta tikai mēneša pirmajā Padomes sēdē. Tāpat šajā sēdē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz procentu likmēm. Mēneša otrajā sēdē Padome izskatīs ar citiem ECB un Eirosistēmas uzdevumiem un pienākumiem saistītus jautājumus. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sēžu kalendāru. Padomes sēžu 2005. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas (GRO) norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sēdes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Tāpat saskaņā ar līdzšinējo praksi divas Padomes sēdes nenotiks Frankfurtē: pirmā – 2005. gada 4. maijā – notiks Deutsche Bundesbank, bet otrā – 2005. gada 6. oktobrī – Grieķijas Bankā.

Ģenerālpadome arī vienojās, ka jāsaglabā pašreizējā prakse rīkot sēdes katru ceturksni.

Preses konferences arī notiks pašreizējā režīmā, t.i., katru mēnesi pēc Padomes pirmās sēdes, izņemot augustu.

ECB Padomes sēdes 2005. gadā

 • 2005. gada 13. janvārī
 • 2005. gada 3. februārī
 • 2005. gada 17. februārī
 • 2005. gada 3. martā
 • 2005. gada 17. martā
 • 2005. gada 7. aprīlī
 • 2005. gada 21. aprīlī
 • 2005. gada 4. maijā (Berlīnē)
 • 2005. gada 19. maijā
 • 2005. gada 2. jūnijā
 • 2005. gada 16. jūnijā
 • 2005. gada 7. jūlijā
 • 2005. gada 21. jūlijā
 • 2005. gada 4. augustā
 • 2005. gada 1. septembrī
 • 2005. gada 15. septembrī
 • 2005. gada 6. oktobrī (Atēnās)
 • 2005. gada 20. oktobrī
 • 2005. gada 3. novembrī
 • 2005. gada 17. novembrī
 • 2005. gada 1. decembrī
 • 2005. gada 15. decembrī
 • 2006. gada 12. janvārī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2005. gadā

 • 2005. gada 17. martā
 • 2005. gada 16. jūnijā
 • 2005. gada 15. septembrī
 • 2005. gada 15. decembrī

Preses konferences 2005. gadā

 • 2005. gada 13. janvārī
 • 2005. gada 3. februārī
 • 2005. gada 3. martā
 • 2005. gada 7. aprīlī
 • 2005. gada 4. maijā (Berlīnē)
 • 2005. gada 2. jūnijā
 • 2005. gada 7. jūlijā
 • 2005. gada 1. septembrī
 • 2005. gada 6. oktobrī (Atēnās)
 • 2005. gada 3. novembrī
 • 2005. gada 1. decembrī
 • 2006. gada 12. janvārī
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem