Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

De nya medlemsländernas nationella centralbanker ansluter sig till ERM2-överenskommelsen mellan centralbanker

3 maj 2004

Operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen (ERM2) fastställs i överenskommelsen av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet (ERM2-överenskommelsen mellan centralbanker). Från och med den 1 maj 2004 omfattas de nationella centralbankerna i Europeiska unionens tio nya medlemsstater av denna överenskommelse.

Både ERM2-överenskommelsen mellan centralbanker av den 1 september 1998 och den akt som behandlar nya medlemsstaters anslutning kan laddas ner från avdelningen ”Publications” på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media