Menu
PERSBERICHT

deelname van de nationale centrale banken van de nieuwe lidstaten aan de overeenkomst tussen centrale banken betreffende ERM II

3 mei 2004

De operationele procedures voor het wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (ERM II) zijn neergelegd in de overeenkomst van 1 september 1998 tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied (de zogenoemde “ERM II Centrale Bank Overeenkomst”). Vanaf 1 mei 2004 zijn de nationale centrale banken van de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie partij bij deze ERM II Centrale Bank Overeenkomst.

Zowel de ERM II Centrale Bank Overeenkomst van 1 september 1998 als de wetstekst betreffende de deelname van de nieuwe lidstaten kunnen worden gedownload onder “Publications” op de website van de ECB.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media