Menu
PRESSEMEDDELELSE

De nationale centralbanker i de nye medlemslande tilslutter sig ERM2-centralbankaftalen

3. maj 2004

De operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union er fastlagt i aftalen af 1. september 1998 mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i medlemslandene uden for euroområdet (ERM2-centralbankaftalen). Siden 1. maj 2004 har Den Europæiske Unions ti nye medlemslande været omfattet af ERM2-centralbankaftalen.

Såvel ERM2-centralbankaftalen af 1. september 1998 som retsakten vedrørende de nye medlemslandes tilslutning kan downloades fra ECBs websted, hvor de findes under "Publications".

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser