Menu
PRESSITEADE KAVAND

Uute liikmesriikide keskpankade ühinemine keskpankadevahelise ERM2 kokkuleppega

3. mai 2004

Vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ERM2) on sätestatud Euroopa Keskpanga (EKP) ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 1. septembri 1998. aasta kokkuleppes (keskpankadevaheline ERM2 kokkulepe). Alates 1. maist 2004 on keskpankadevahelise ERM2 kokkuleppe osalised ka kümne uue ELi liikmesriigi keskpangad.

1. septembri 1998. aasta keskpankadevaheline ERM2 kokkulepe ning uute liikmesriikide ühinemist käsitlev akt on allalaadimiseks kättesaadavad EKP kodulehel trükiste rubriigis.

Speaking engagements

Kontaktandmed