Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Włączenie krajowych banków centralnych nowych państw członkowskich do Umowy banków centralnych w sprawie ERM II

3 maja 2004 r.

Procedury operacyjne mechanizmu kursowego funkcjonującego na trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (ERM II) zostały określone w umowie z dnia 1 września 1998 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a krajowymi bankami centralnymi (KBC) państw członkowskich spoza obszaru euro (Umowa banków centralnych w sprawie ERM II). Z dniem 1 maja 2004 r. krajowe banki centralne dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej stały się stronami Umowy banków centralnych w sprawie ERM II.

Zarówno Umowę banków centralnych w sprawie ERM II z dnia 1 września 1998 r., jak i akt prawny w sprawie włączenia do niej nowych państw członkowskich można pobrać z witryny internetowej EBC, z działu „Publikacje”.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami