Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Pristúpenie národných centrálnych bánk nových členských štátov k zmluve o ERM II medzi ECB a národnými centrálnymi bankami

3. mája 2004

Prevádzkové postupy mechanizmu výmenných kurzov v tretej etape Hospodárskej a menovej únie (ERM II) sú stanovené v zmluve z 1. septembra 1998 medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a národnými centrálnymi bankami (NCB) členských štátov nepatriacich do eurozóny („zmluva o ERM II medzi ECB a národnými centrálnymi bankami“). K 1. máju 2004 k tejto zmluve pristúpia národné centrálne banky desiatich nových členských štátov Európskej únie.

Zmluva o ERM II medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov z 1. septembra 1998 i akt o ich pristúpení sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii „Publikácie“.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá