Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Vključevanje nacionalnih centralnih bank novih držav članic v sporazum centralnih bank o ERM II

3. maj 2004

Operativni postopki za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi Ekonomske in monetarne unije (ERM II) so določeni v sporazumu z dne 1. septembra 1998 med Evropsko centralno banko (ECB) in nacionalnimi centralnimi bankami (NCB) držav članic izven evro območja (Sporazum centralnih bank o ERM II). Nacionalne centralne banke desetih novih držav članic Evropske unije so 1. maja 2004 postale stranke v Sporazumu centralnih bank o ERM II.

Tako Sporazum centralnih bank o ERM II z dne 1. septembra 1998 in akt o vključitvi novih držav članic sta za prenos na voljo v razdelku »Publikacije« na spletni strani ECB.

Speaking engagements

Stiki za medije