Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Jauno dalībvalstu nacionālo centrālo banku integrācija Centrālo banku nolīgumā par VKM II

2004. gada 3. maijā

Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma (VKM II) darbības procedūras noteiktas 1998. gada 1. septembra nolīgumā starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un ārpus eiro zonas esošo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) (Centrālo banku nolīgums par VKM II). 2004. gada 1. maijā desmit jauno Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālās centrālās bankas pievienojās Centrālo banku nolīgumam par VKM II.

Gan 1998. gada 1. septembra Centrālo banku nolīgumu par VKM II, gan aktu, kas attiecas uz jauno dalībvalstu integrāciju, var lejupielādēt no ECB interneta lapas sadaļas “Publikācijas”.

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei