European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS (ECB) BESLUT OM DEN MÄNGD MYNT SOM SKALL GES UT 2002

20 december 2001

Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.2, har ECB ensamrätt att godkänna den mängd mynt som skall ges ut av länderna i euroområdet. Av den anledningen har ECB-rådet antagit ett beslut om godkännande av att följande mängder euromynt ges ut i euroområdet under 2002.

Utgivning av mynt som skall sättas i omlopp och utgivning av mynt för samlare (ej avsedda att sättas i omlopp) under 2002 (miljoner EUR)
Belgien 854,5
Tyskland 7 513,0
Grekland 726,6
Spanien 1 757,5
Frankrike 2 521,7
Irland 426,2
Italien 3 700,6
Luxemburg 100,0
Nederländerna 1 280,0
Österrike 964,5
Portugal 470,0
Finland 360,0

Beslutet kommer att publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom de närmaste dagarna.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media