Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB-BESCHIKKING MET BETREKKING TOT DE OMVANG VAN DE MUNTENUITGIFTE IN 2002

20 december 2001

Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (artikel 106, lid 2), heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het alleenrecht de omvang van de uitgifte van munten door de landen van het eurogebied goed te keuren. Daartoe heeft de Raad van Bestuur van de ECB een Beschikking aangenomen die de goedkeuring verschaft voor de uitgifte van de volgende hoeveelheden munten in het eurogebied in 2002:

Uitgifte van munten bestemd voor de circulatie en uitgifte van munten voor verzamelaars (niet bestemd voor de circulatie) in 2002 (EUR miljoen)
België 854,5
Duitsland 7.513,0
Griekenland 726,6
Spanje 1.757,5
Frankrijk 2.521,7
Ierland 426,2
Italië 3.700,6
Luxemburg 100,0
Nederland 1.280,0
Oostenrijk 964,5
Portugal 470,0
Finland 360,0

De Beschikking zal binnen enkele dagen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media